Campingreglement

 
 
Ankomst / Afrejse

For alle de hold som har tilmeldt sig for overnatning på campingpladsen gælder det om, at man ved ankomsten henvender sig i informationen, hvorefter nærmere oplysning om plads m.v. udleveres.

Der må kun opsættes telte på de anviste pladser.

Telte må først opsættes fra torsdag kl. 14.00 - og alle telte skal være taget ned søndag kl. 16.00.

Senere tilmelding.

Skulle der være nogle af holdene som siden tilmeldingen har fundet ud af, at man ønsker at overnatte på campingpladsen bedes man venligst ringe for nærmere aftale, idet der kun rådes over et begrænset antal pladser. Betaling skal i disse tilfælde ligeledes foretages i informationen - eller i Campingvognen.

Telte
Der må ikke opsættes større telte end almindelige villatelte (grundplan max. 8 m2). Overtrædes dette kan det medføre bortvisning / opkrævning af et ekstra teltgebyr.
Partytelte, Pavilioner m.v. må ikke opstilles.

Ro og orden.

Endelig skal vi opfordre campisterne til selv at sørge for oprydning på pladsen, idet denne skal afleveres i rengjort stand mandag morgen. Da politiet kræver en stram styring af de overnattende campister, vil der ske en nøje kontrol af de enkelte tilmeldinger. Hvert eneste telt skal derfor fremstå med nr. og navn - og hvis ikke dette overholdes bliver teltene taget ned og fjernet.  Der vil være hundevagt på pladsen hele natten for at holde ro og orden. 

På campingpladsen er al brug af åben ild forbudt, hvilket betyder, at der overhovedet ikke må anvendes grill o.l. Hvis disse regler overtrædes medfører det bortvisning fra pladsen.